Thinking Beyond Regulations

MGM Regulatory & Governance

Law Firm

 

Radio Interview WNL Haagse Lobby: Accountancysector moet drastisch op de schop.

Recent heeft de Commissie Toekomst Accountancy haar rapport: ‘Vertrouwen op Controle’ gepubliceerd. Wat betekent dat voor onze ondernemers en ons vertrouwen in de financiële sector. Een interview met Monique van Dijken Eeuwijk topadvocate op o.a. het gebied van toezicht en governance voor accountants, Agnes Koops lid RvB PwC, Martijn Pols FD en Roald van de Linde, Tweede Kamerlid voor de VVD.

Beluister de volledige uitzending hier:

https://www.nporadio1.nl/podcasts/haagse-lobby/9518-uitzending-van-3-februari-2020

Artikel in het FD: Accountants terughoudend over kritisch rapport

“Advocaat Monique van Dijken-Eeuwijk, partner bij MGM Regulatory & Governance, betreurt het dat de MCA niet naar de hele keten van betrokkenen bij financiële verslaglegging heeft gekeken. ‘ Daardoor veronderstelt de MCA onterecht dat het gebrek aan vertrouwen in de financiële markten alleen te wijten is aan accountants’. Dat laatste wordt volgens haar ook ontkracht in het voorlopige CTA-rapport. Van Dijken-Eeuwijk is specialist toezichtsrecht en adviseert daar onder meer de vier grootste accountantskantoren over.”

 

https://fd.nl/ondernemen/1330887/accountants-terughoudend-over-kritisch-rapport

 

 

Artikel in het FD: Protocol voor kleine accountants vergeet de kleine accountants.

“Argusogen

Advocaat Monique van Dijken Eeuwijk, partner bij MGM Regulatory & Governance, twijfelt over de reikwijdte van het protocol. Zij is specialist toezichtsrecht en adviseert daar onder meer de vier grootste accountantskantoren over. De scheidslijn tussen accountantstaken en opsporingswerk, wordt haar niet duidelijk uit de aanbevelingen. Zeker niet in combinatie met de toezichtsagenda, waarin de AFM ieder jaar haar doelen opstelt. De toezichtsagenda voor dit jaar hint erop dat accountants zich niet alleen over hun eigen integriteit ontfermen, maar ook over die van hun klanten. 'Zou dat de wens van de AFM zijn, dan kijk ik met argusogen naar dit protocol."

 

 https://fd.nl/ondernemen/1321514/protocol-voor-kleine-accountants-vergeet-de-kleine-accountants

Interview MGM Regulatory & Governance with 'Voor de Ommekeer' - Paul van Liempt

Taking Responsibility and respecting the Trias Politica. In this interview Monique  elaborates on why Embracing Responsibility for more than just oneself,  is essential in a world that is becoming increasingly more uncertain. She also discusses the importance of safeguarding  the very fundament of our democratic society; the Trias Politica.

https://www.mgm-governance.com/voor-de-ommekeer​

Interview MGM Regulatory & Governance with Het Financieele Dagblad - Het Financieele Dagblad

Monique van Dijken Eeuwijk (49) werkte achttien jaar bij NautaDutilh aan de Zuidas. Omdat ‘het jurkje daar te krap werd' begon ze haar eigen advocatenkantoor. Diversiteit vindt ze een belangrijk thema. Maar ze is wars van wapperende vingertjes.

https://fd.nl/weekend/1290982/ik-zei-tegen-mijn-dochters-waarom-zouden-mama-s-vaker-thuis-moeten-zijn-dan-papa-s

Member Commissie Governance, Risk en Compliance (GRC) - NBA.nl

De GRC Commissie richt zich op het voor accountants belangrijke terrein van Governance, Risk en Compliance (GRC). De pluriform samengestelde GRC Commissie functioneert als een adviescommissie voor het NBA bestuur en bestaat uit de volgende personen:

 

https://www.nba.nl/over-de-nba/commissies-en-adviesorganen/commissie-governance-risk-en-complaince

 

'Moving the Audit Profession Forward – New Research and Best Practices' Auditkwaliteit vraagt om sectorbreed samenspel

Nyenrode Business Universiteit, 5 en 6 juni 2018. Auditors moeten hun werk beter doen, maar ook de gecontroleerde onderneming en andere spelers in de sector moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de auditkwaliteit verder te brengen, zo bleek tijdens de derde conferentie van de Foundation for Auditing Research (FAR). Cultuur en gedrag spelen een belangrijke rol bij kwaliteitsverbetering, net als divers samengestelde teams die psychologische veiligheid en ruimte voor reflectie bieden, ondersteund door positieve prestatieprikkels.

 

http://foundationforauditingresearch.org/wp-content/uploads/2018/11/Verslag-FAR-2018-samenvatting.pdf 

 

 

The view from practice: Improving audit quality is a joint responsibility – MAB

Cross-border collaboration in the auditing profession is key for improving audit quality: not just between academia and practice, but also between audit firms on the one hand and clients, regulators and policy-makers on the other hand.

https://mab-online.nl/article/30344/download/pdf

 

Toezicht AFM - BNR Nieuwsradio

De rechter tikte de Autoriteit Financiële Markten op de vingers over het toezicht op accountantskantoren. Volgens de AFM hadden die kantoren niet aan hun zorgplicht voldaan, maar volgens de rechter had de AFM dat oordeel niet mogen vellen. Of althans: niet op basis van het onderzoek dat de AFM had gedaan. De uitspraak van de rechter kan er toe leiden dat de AFM op een andere manier toezicht moet gaan houden. Advocaat en toezichtspecialist Monique van Dijken van NautaDutilh vertelt hoe dat kan.

 

https://www.bnr.nl/podcast/juridische-zaken/10336790/toezicht-afm

 

 

AFM moet terug naar de tekentafel – Financieel Dagblad

 

https://fd.nl/ondernemen/1233476/afm-moet-terug-naar-de-tekentafel

 

 

Kritiek op werkwijze AFM bij opleggen boete – AM:WEB

PwC zet vraagtekens bij de manier waarop de AFM toezicht houdt. De accountantsorganisatie heeft donderdag officieel bezwaar aangetekend tegen een boete die de toezichthouder eerder dit jaar oplegde. Dat meldt het Financieele Dagblad. Bijzonder is dat het PwC niet om de boete gaat, maar om de manier waarop de AFM toezicht houdt.

 

https://www.amweb.nl/branche/nieuws/2016/06/kritiek-op-werkwijze-afm-bij-opleggen-boete-1011791

 

 

Advies NautaDutilh (Hooghoudt en Van Dijken Eeuwijk) Kantoorroulatie - Accountant.nl

ROULATIE VAN AUDITKANTOREN: Nederlands wetsontwerp en toelichting daarop strijdig met Europese wetgeving

 

https://www.accountant.nl/globalassets/accountant.nl/parlementaire-documenten/bijlage-nota-n-a-v-het-nader-verslag-advies-nautadutilh-kantoorroulatie.pdf

 

 

Speaker at 3rd International FAR Conference 2018 (5 and 6 June)

 

https://www.youtube.com/watch?v=fc4Y1nlulIA&feature=share

 

Roulatiecircus accountants was niet nodig - Financieel Dagblad

 

https://fd.nl/ondernemen/1119672/roulatiecircus-accountants-was-niet-nodig&usg=AOvVaw0KBvlAEAnEtmHS1sLrEQPR 

 

‘Kantoorroulatie accountants was niet nodig geweest’ – AV Accountancy

De verplichte kantoorroulatie voor de externe accountant per 1 januari 2016 was niet nodig geweest. Er zit een mogelijke tegenstrijdigheid tussen de Europese Verordening EU/537/2014 en het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2016.

 

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2015/09/22/kantoorroulatie-accountants-was-niet-nodig-geweest/

 

 

De kunst van het lastige gesprek - Accountant

Wat doet de externe accountant als het rommelt bij de raad van commissarissen? Intern toezicht functioneert beter dan tien jaar geleden, maar de vooruitgang lijkt te stokken. Ter verklaring wordt gewezen op tekortschietende diversiteit. Maar dat moet de accountant niet beletten zijn mening te geven.

 

https://www.accountant.nl/magazines/accountant-november-2014/de-kunst-van-het-lastige-gesprek/

 

 

Trends in Accountancy - PDF - DocPlayer.nl

Trends in Accountancy verschijnt alweer sinds 2004-2005 en mag derhalve een blijvertje worden genoemd. Vaste ruggengraat van deze serie jaarlijkse publicaties is het ‘harde’ overzicht van fusies en overna-mes in de branche, de grootste kantoren, ledenaantallen, beloningen, en nog veel meer data en cijfers. Handig, inzichtelijk en hopelijk een waardevol naslagwerkje. Maar we werpen daarnaast ook regelmatig een blik op onderliggende algemenere trends die we als redactie waarnemen.

 

https://docplayer.nl/17353256-Trends-in-accountancy-2015-2016.html

 

Corporate Governance

Core Laboratories

Honoured to have been elected on the Supervisory Board of Core Laboratories during its annual shareholders meeting.

Core Laboratories is listed both at the Amsterdam and New York stock exchange and active in 50 countries worldwide.

https://www.corelab.com/cr/board-of-directors

E-learning developed for (Supervisory) Boards: ‘ Internal governance on Privacy, Data (Protection) and (Shared) Value Creation’

This e-learning aims to create better understanding and awareness of the value of Privacy and Data Protection and maxing out on the potential of Big Data, Data Analytics, AI at the same time. It also provides insights into how to execute internal governance on the providing and demanding of Trust. Trust and Data both essential in creating Shared Value. In linking competitive advantage and corporate social responsibility. Doing well by doing good; driving the next wave of innovation and productivity growth in the global economy, Th e-learning consists of 6 learning paths, providing you with insights, triggering reflections and providing answers when aiming at long time value creation and the use of (personal) data. This in a world becoming increasingly more uncertain, in times when, in seemingly contrast, data is a key driver.

 https://hemingway-pg.nl/nieuws/voor-de-commissaris-van-nu-hoezo-e-learning

Member Listed Public Entities Committee Royal Dutch Institute of Chartered Accountants

Honoured to have been asked to become a member of the PIE Committee of the Royal Dutch Institute of Chartered Accountants (NBA). Its purpose: to advise the Board on topics and developments relating to PIEs and their stakeholders, as well as on those relating to the audit and other professional services organizations servicing PIEs.

 

 https://www.nba.nl/over-de-nba/commissies-en-adviesorganen/beursgenoteerde-oob-commissie/

Member Commissie Governance, Risk en Compliance (GRC) - NBA.nl

De GRC Commissie richt zich op het voor accountants belangrijke terrein van Governance, Risk en Compliance (GRC). De pluriform samengestelde GRC Commissie functioneert als een adviescommissie voor het NBA bestuur en bestaat uit de volgende personen:

 

https://www.nba.nl/over-de-nba/commissies-en-adviesorganen/commissie-governance-risk-en-complaince

 

Module ownership of enterprise and governance - Nyenrode Business University

OWNERSHIP OF ENTERPRISE AND GOVERNANCE - Decision making within boardrooms have substantial impact on daily operations and management. Leaders within organizations can benefit from understanding boardroom dynamics and knowing what challenges boardroom members face in order to be a valuable business partner.

 

https://www.nyenrode.nl/docs/default-source/pdf%27s/pdf%27s---opleidingen/mba%27s/modulaire-mba%27s/bit-modules/bit-digitalization-and-boardroom-dynamics.pdf?sfvrsn=9bbfd314_4

 

10 Ways Boardrooms are Tackling Risk in 2018 - ADVISOR Magazine

“As companies struggle to understand the impact of shifting economic markets around the world, boards of directors are up against some very tough governance and strategic challenges,” says Susan C. Keating, CEO of WomenCorporateDirectors (WCD).

 

https://www.lifehealth.com/10-ways-boardrooms-tackling-risk-2018/

 

Ook een rol voor de RvC, AFM/DNB en Den Haag - AccountantWeek

De raad van commissarissen, externe toezichthouders en Den Haag kunnen een rol spelen in het herstel van het geslonken maatschappelijke vertrouwen in ondernemingen.

 

https://accountantweek.nl/artikel/ook-een-rol-voor-de-rvc-afmdnb-en-den-haag

Cyber Security: rollen en verantwoordelijkheden van Raad van Bestuur/Commisarissen - NautaDutilh

Vandaag verzorgt Monique van Dijken Eeuwijk, voorzitter van NautaDutilh's Benelux Sector Team Professional Services Firms, een voordracht tijdens een door PwC Forensic Services georganiseerde bijeenkomst over cyber security en de rol en verantwoordelijkheden die bestuurders en commissarissen daarbij hebben.

 

https://www.nautadutilh.com/nl/information-centre/nieuws/cyber-security-rollen-en-verantwoordelijkheden-van-raad-van-bestuurcommisarissen

 

Data Protection

E-learning developed for (Supervisory) Boards: ‘ Internal governance on Privacy, Data (Protection) and (Shared) Value Creation’

This e-learning aims to create better understanding and awareness of the value of Privacy and Data Protection and maxing out on the potential of Big Data, Data Analytics, AI at the same time. It also provides insights into how to execute internal governance on the providing and demanding of Trust. Trust and Data both essential in creating Shared Value. In linking competitive advantage and corporate social responsibility. Doing well by doing good; driving the next wave of innovation and productivity growth in the global economy, Th e-learning consists of 6 learning paths, providing you with insights, triggering reflections and providing answers when aiming at long time value creation and the use of (personal) data. This in a world becoming increasingly more uncertain, in times when, in seemingly contrast, data is a key driver.

https://hemingway-pg.nl/nieuws/voor-de-commissaris-van-nu-hoezo-e-learning

Big data, data analytics en privacy: het creëren van 'shared value' – MAB

‘With maturity of trust comes greater value’. Alleen wanneer er vertrouwen is in de maat-schappij in de wijze waarop data wordt gebruikt door on- dernemingen, zo ook door accountantsorganisaties en -kantoren, in wat zij ‘beloven’ ten aanzien van privacy, is het mogelijk om de potentie van big data en de ontslui- ting daarvan door data analytics volledig uit te nutten en waarde te creëren; om ‘shared value’ te creëren. Vertrouwen is ook de key essential van het accountants- beroep.

 

http://archief.mab-online.nl/artikel/11759/Big-data,-data-analytics-en-privacy-het-creëren-van-shared-value

 

Big data en Privacy: ‘With maturity of trust comes greater value’ – Euroforum.nl

Big data en data analytics are here and here to stay. Alleen wanneer er vertrouwen is in de maatschappij in de wijze waarop data worden gebruikt doorondernemingen, in wat zij ‘beloven’ ten aanzien van privacy, is het mogelijk om de potentie van big data en de ontsluiting daarvan door data analytics volledig uit te nutten en waarde te creëren; om ‘shared value’ te creëren.

 

https://blog.euroforum.nl/finance-control/big-data-en-privacy-with-maturity-trust-comes-greater-value/

 

Cyber Security: rollen en verantwoordelijkheden van Raad van Bestuur/Commisarissen - NautaDutilh

Vandaag verzorgt Monique van Dijken Eeuwijk, voorzitter van NautaDutilh's Benelux Sector Team Professional Services Firms, een voordracht tijdens een door PwC Forensic Services georganiseerde bijeenkomst over cyber security en de rol en verantwoordelijkheden die bestuurders en commissarissen daarbij hebben.

 

https://www.nautadutilh.com/nl/information-centre/nieuws/cyber-security-rollen-en-verantwoordelijkheden-van-raad-van-bestuurcommisarissen

 

Big data, data-analyse in de accountantscontrole - Accountancy van Morgen

In de inleiding op dit themanummer constateren Peter Eimers en Niels van Nieuw Amerongen dat er door data-analyse ‘aan de uitgangspunten van een controle weliswaar niets is veranderd, maar dat de uitvoering anders en sterker wordt door data-analyse: meer kennis van het verdienmodel van de cliënt, meer grip op de interne beheersing op transactieniveau, en daarmee betere grip op de continuïteit van de interne beheersing, en een steviger samenhang in het verzamelde controlebewijs. (…).

 

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2015/10/12/big-data-data-analyse-in-de-accountantscontrole/

 

 

Trends in accountancy 2015-2016 - Accountant.nl

Trends. De wereld is er vol van. Van echte trends, tijdelijke trends, schijntrends. En natuurlijk van vluchtige hypes waar je al snel niets meer van hoort. Die laatste zijn geen trends, maar vaak wel de verma- kelijkste, althans voor wie kritisch kijkt en er oog voor heeft. In de echte wereld gaat het natuurlijk om de fundamentele trends. 

Om ontwikkelingen die doorzetten en de omgeving waarin we opereren veranderen - zij het vaak in net iets andere vorm dan verwacht, want voorspellen blijft moeilijk. 

https://www.accountant.nl/globalassets/accountant.nl/trends-in-accountancy/trends_in_accountancy_2015-2016.pdf

 

Meldpunt datalekken geeft schijnzekerheid - TROUW

Cybercriminaliteit is ernstig en de aanpak vergt veel meer dan een meldpunt, betogen Monique van Dijken-Eeuwijk en André Mikkers.

 

https://www.trouw.nl/home/meldpunt-datalekken-geeft-schijnzekerheid~a6114220/

 

Monique van Dijken Eeuwijk - Accountant.nl

Mr. drs. Monique van Dijken Eeuwijk is advocaat bij NautaDutilh en daar voorzitter van het Benelux Sector Team Professional Services Firms. Zij is gespecialiseerd in nationale en internationale (toezichts)wet- en regelgeving voor financiële instellingen en accountantsorganisaties, en expert op het gebied van data protection. Van Dijken Eeuwijk adviseert onder meer raden van bestuur en raden van commissarissen over strategie en beleid.

 

https://www.accountant.nl/auteurs/m/monique-van-dijken-eeuwijk/ 

 

Mr. van de week: Monique van Dijken-Eeuwijk - Mr. Online

Mr. van de week is Monique van Dijken-Eeuwijk. Zij is een van de sprekers op het Cybercrimecongres dat PwC en de Vrije Universiteit 23 september organiseren naar aanleiding van het onderzoek Cybercriminaliteit 2014 waarvoor respondenten gevraagd werd of hun bedrijf het afgelopen jaar geconfronteerd werden met economische criminaliteit. Tijdens haar congresbijdrage gaat ze in op de juridische gevolgen van cybercriminaliteit voor bedrijven.

 

https://www.mr-online.nl/mr-van-de-week-monique-van-dijken-eeuwijk/

 

 

Accountants lopen extra risico bij gebruik 'big data' – Financieel Dagblad

 

https://fd.nl/frontpage/ondernemen/87162/accountants-lopen-extra-risico-bij-gebruik-big-data

 

Radio Interview WNL Haagse Lobby: Vrouwen moeten zelf meer vechten om in het topbestuur te komen’

Het vrouwenquotum (30 procent van het topbestuur in Nederland moet uit vrouwen bestaan), wil organisch nog niet voltrekken. “Er is iets van progressie, maar het wil nog niet helemaal van de grond komen” .....

Article:

https://wnl.tv/2019/09/16/vrouwen-moeten-zelf-meer-vechten-om-in-het-topbestuur-te-komen/

Podcast:

https://www.nporadio1.nl/wnl-haagse-lobby/uitzendingen/907407-2019-09-16

Interview MGM Regulatory & Governance with Het Financieele Dagblad - Het Financieele Dagblad

Monique van Dijken Eeuwijk (49) werkte achttien jaar bij NautaDutilh aan de Zuidas. Omdat ‘het jurkje daar te krap werd' begon ze haar eigen advocatenkantoor. Diversiteit vindt ze een belangrijk thema. Maar ze is wars van wapperende vingertjes.

https://fd.nl/weekend/1290982/ik-zei-tegen-mijn-dochters-waarom-zouden-mama-s-vaker-thuis-moeten-zijn-dan-papa-s

'Het begint bij uitvinden what really makes you tick' - Topvrouwen.nl

De persoonlijke waarden van Monique van Dijken Eeuwijk – naast advocaat bij NautaDutilh o.a. ook lid van de Governance Risk & Compliance Committee van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en co-chair van het Nederlandse chapter van de Women Corporate Directors Foundation – zijn verstrengeld met haar zakelijke waarden. Ze wil, in haar eigen woorden, verschil maken op haar eigen kleine postzegel. “Doing good for the greater good en waarde creëren voor de lange termijn kan alleen als je weet wat je werkelijk drijft én begrijpt dat je voor het verwezenlijken van je purpose de reflecties nodig hebt van anderen. Als mens en als onderneming. Alles is met elkaar verbonden.”

 

https://www.topvrouwen.nl/nieuws/‘het-begint-bij-uitvinden-what-really-makes-you-tick

 

  

Monique van Dijken Eeuwijk benoemd tot mede-voorzitter WCD - NautaDutilh

De benoeming van Monique werd vorige week bekendgemaakt aan de leden van Women Corporate Directors (WCD) tijdens het WCD EMEA evenement in Madrid, waar zij een van de sprekers was. Monique besprak in haar speech over Trust and Transparency hoe een bestuur leiderschap kan tonen bij het herstellen van vertrouwen en hoe de groeiende kloof tussen de verwachtingen van de samenleving en de strategische beloftes van bedrijven en instellingen kan worden beperkt.

https://www.nautadutilh.com/nl/information-centre/nieuws/monique-van-dijken-eeuwijk-benoemd-tot-mede-voorzitter-wcd

 

Succesvolle vrouwen over hun carrière - Universiteit Leiden

Ter ere van de Internationale Vrouwendag organiseert de Leiden Honours Community op 8 maart 2018 een bijeenkomst met succesvolle vrouwen. Zij zullen vertellen over hun carrière en laten zien met welke successen en tegenslagen een vrouw aan de top te maken krijgt. Daarnaast zal aan bod komen welke voorbeeldfunctie voor een man is weggelegd in de corporate wereld, aangezien de houding van topmannen van grote invloed is op de acceptatie van vrouwen in topposities.

 

https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2018/03/succesvolle-vrouwen-over-hun-carriere

 

Publicaties Monique van Dijken Eeuwijk -Topvrouwen

 

https://www.topvrouwen.nl/search/node/van%20dijken%20eeuwijk

 

 

2017 EMEA Institute - WomenCorporateDirectors.org

A Foundation Inspiring Visionary Boards World Wide

WomenCorporateDirectors (WCD) Foundation is the only global membership organization and community of women corporate directors. WCD helps make the challenges of being a director easier, improves your international knowledge and connections, and enables you to have more impact and influence on public policy and in the boardroom.

 

https://www.womencorporatedirectors.org/WCD/docs/institutes/recaps2017/2017-EMEA-Institute-Program.pdf

 

 

Ook een rol voor de RvC, AFM/DNB en Den Haag - AccountantWeek

De raad van commissarissen, externe toezichthouders en Den Haag kunnen een rol spelen in het herstel van het geslonken maatschappelijke vertrouwen in ondernemingen.

 

https://accountantweek.nl/artikel/ook-een-rol-voor-de-rvc-afmdnb-en-den-haag